.•* دِلم هوای تو دارد.کاش لحظه لحظه کِنارم بودی تا برایت صادِقانه میگُفتم چِقدر دوستت دارم.•*

عمرتون صد شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شب های سرما یادتون
همیشه با ماSmiley
یلداتون گرم و خوشSmiley
+ تاریـــــــخ جمعه یکم دی ۱۳۸۵ ساعــــت 0:40نویــــسنده ღ.•*آنیــــــــــــــ♥ــــــــــتاღ.•* |